ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της συνεχούς υπερδιόγκωσης των απορριμμάτων, η διαχείριση τους εκτός από σημαντικό πρόβλημα για την κοινωνία και τους πολίτες της αποτελεί και ζήτημα οικονομικής σπουδαιότητας για τις δημόσιες αρχές αλλά και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η εταιρεία μας, συνδυάζοντας την κατάλληλη τεχνογνωσία και τη μεγάλη εμπειρία της σε αντίστοιχα θέματα, αναλαμβάνει με συνέπεια και υπευθυνότητα τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

Προσφέρονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων και δίδονται λύσεις σε κάθε πρόβλημα με την εφαρμογή αξιόπιστων μεθόδων και τεχνικών. Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στους τομείς συλλογής, μεταφόρτωσης, μεταφοράς, επεξεργασίας αδρανών υλικών (μπαζών) και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων καθώς και στην ανακύκλωση τους. Ο σύγχρονος εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε αποτελεί την καλύτερη εγγύηση