ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

image-157633-157065-124143-lineLAST.png?1450450116184
Για την εξασφάλιση της άριστης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της, η εταιρεία Tech Cleaning εφαρμόζει:

  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2008
  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 14001
  • Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας στο Χώρο Εργασίας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο OHASAS 18001


image-159114-espa2.jpg?1453197300935